Ekspertyzy

Badania oraz ocena obiektów przemysłowych pod kątem zniszczeń korozyjnych (badania oraz ocena przyczyn uszkodzeń korozyjnych stali i betonu, np. ekspertyzy budowlane i korozyjne stanu konstrukcji mostowych, statków i infrastruktury portowej, rurociągów i zbiorników oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych).

• Ochrona przed korozją (projektowanie zabezpieczeń przed korozją, ekspertyzy zabezpieczeń przed korozją, ocena i badania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, np. zestawów powłok, laminatów, wykładzin chemoodpornych).
• Ocena przyczyn uszkodzeń i wad zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.
• Ocena farb i lakierów.
• Ocena technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.
• Ocena prawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie zabezpieczeń przed korozją.
• Szkolenia w zakresie korozji i ochrony przed korozją.

Szkolenie zawodowe dla pracowników platform wiertniczych i poszukiwawczych – piaskarzy, malarzy, obsługi sprzętu i inspektorów zgodnie z wymogami Shell Offshore Project.
Szkolenie prowadzone jest w Sincor Training Center, Gdańsk.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

  • Inspekcje

    Prowadzimy nadzory nad wykonaniem prac antykorozyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości i zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją.

  • Szkolenia

    Rosnące wymagania w zakresie usług antykorozyjnych wymagają od personelu wysokich kwalifikacji. Kierując się potrzebami rynku i zapytaniami docierającymi do naszej firmy, opracowaliśmy kursy, które przygotują pracowników ww. działów do tego rodzaju prac.